Skip to content

Gezondheidscentrum Da Costa

Aangesloten zorgorganisaties

In gezondheidscentrum Da Costa vindt u meerdere specialisten onder één dak.

Ziekenhuis St Jansdal

Bereikbaarheid

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

spinnenweb IPH volwassenen

Nieuws