Skip to content

Buurtzorg Putten

Buurtzorg Putten bestaat uit 2 zelfsturende teams: Putten Noord en Putten Zuid. Beide delen van het dorp worden gesplitst door de Garderenseweg, de Achterstraat en de Nijkerkerstraat.

Buurtzorg Putten is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Professionaliteit, kwaliteit en een persoonlijke benadering vinden we belangrijk
We vinden het belangrijk om de zelfredzaamheid zoveel als mogelijk te behouden of te herstellen. Het zien van meerdere bekende gezichten geeft vertrouwen en draagt daardoor bij aan betere zorg; zo kunnen signalen sneller herkend worden.

Zorg bieden we nooit alleen. Rondom de cliënt werken mantelzorgers, huisarts, apotheek, fysiotherapie en ergotherapie samen om zo de best mogelijke zorg te kunnen leveren.

Team Zuid teamfoto
Logo Buurtzorg

Meer informatie over Buurtzorg Putten?