Logopediepraktijk Putten en Garderen

“Het oplossen van de puzzel zit in het denken in oplossingen in plaats van beperkingen”

Logopediepraktijk Putten en Garderen is een allround logopediepraktijk met een team van 6 gespecialiseerde logopedisten die u in uiteenlopende gebieden op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, mondgewoonten en stotteren kunnen begeleiden. Ook bij medische problemen, denk aan oncologisch, neurologisch en aangeboren letsel, zoals (ver-)slikken, moeite met verstaanbaar spreken en communiceren met de omgeving, bieden wij specialistische hulp op maat.

Ook wanneer u zich als ouder zorgen maakt over eet- en drinkproblemen en in geval van sondevoeding bij uw (zeer jonge) kind bieden wij al sinds 2004 prelogopedie en vervullen wij een regionale functie.

Tevens verzorgen wij Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) bij kinderen met een afwijkende gebitsstand ten gevolge van afwijkende mondgewoonten, zoals duimen/speen zuigen, slissen en open mondgedrag. Wij werken vooral met orthodontisten en stemmen de zorg goed op elkaar af.

Soms is er een samenhang van logopedische stoornissen met bijvoorbeeld een verstoring in de zintuiglijke prikkelverwerking, motoriek, leerproblematiek met mogelijke gedragsveranderingen dientengevolge. Wanneer dit het geval is zal onze gespecialiseerde logopediste een behandeling logopedie en de sensorische integratietherapie met elkaar combineren en vaak ook samenwerken met andere disciplines zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Wanneer u een (complexe) hulpvraag heeft, kijken graag wij samen met u én uw omgeving naar de mogelijkheden.
Wij verrichten onderzoek, behandelen en begeleiden op verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts.
Onze praktijk is ook zonder verwijzing (DTL) toegankelijk.

 

 

Wij bieden zorg nabij huis, dus betaalbare specialistische hulp gewoon in uw woonplaats. Wij hebben korte lijntjes met onze verwijzers, andere paramedici, scholen en ambulant dienstverleners. We geloven in samenwerken om een kwalitatief zo goed mogelijk resultaat te behalen, waarbij u zich als cliënt prettig voelt.

Indien noodzakelijk, behandelen wij ook aan huis.
Logopedie valt onder de basisverzekering; uw behandelingen worden volledig vergoed (met uitzondering van het eigen risico vanaf 18 jaar).

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8:00 – 17:30 uur en wisselende avondopenstellingen tot 21:00 uur.

Meer informatie over Logopediepraktijk Putten?