Skip to content

Psychologenpraktijk Putten

Waarvoor kunt u bij Psychologenpraktijk Putten terecht?
PPP is een praktijk die naast Basis GGZ met name Specialistische GGZ aanbiedt. Bij deze beide vormen van zorg moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. In sommige gevallen is daarvoor psychodiagnostisch onderzoek nodig. Psychische klachten worden behandeld door de huisarts. Een belangrijk verschil tussen de B-GGZ en S-GGZ is de duur van de behandeling. Bij de BGGZ is het aantal consulten beperkt en ingedeeld in drie trajecten: kort, middel en intensief. Specialistische GGZ biedt hulp bij zwaardere en complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard. Als instelling voor medisch specialistische GGZ richt PPP zich m.n. op Specialistische GGZ. De praktijk biedt zowel aan Kinderen en Jeugdigen (K&J) als aan volwassenen onderzoek en behandeling aan . De behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. Voorts is er de mogelijkheid van ouderbegeleiding, zowel individueel als in groepen.

Kinderen en adolescenten:
Mogelijke redenen voor aanmelding bij de PPP zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (AD(H)D), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen worden ouders betrokken bij de behandeling. Vaak zijn problemen bij kinderen en jeugdigen verweven met gezinsdynamiek.

bos

Volwassenen:
Bij de PPP kunnen zich eveneens volwassenen aanmelden. Problemen waarmee mensen kunnen kampen zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard. De PPP is een praktijk die zich onder andere heeft gespecialiseerd in de behandeling van klachten en problemen die zijn ontstaan na het meemaken van (zeer) ingrijpende gebeurtenissen.

Er zijn ook problemen waarvoor u niet bij onze praktijk terecht kunt, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, eetstoornissen, psychoses en suicidaliteit.

Aanmelding
Aangezien u zowel voor de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) een verwijsbrief nodig hebt, is het noodzakelijk dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts. Ook medisch specialisten en Jeugdartsen mogen doorverwijzen.

Vervolgens kunt u zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met de praktijk in Putten, telefoon 0341 – 36 25 21. U kunt ook het onderstaande intake formulier invullen. Let op: aanmelden via het telefoonnummer in Nijkerk is niet mogelijk.

Iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur heeft de praktijk telefonisch spreekuur. U kunt dan met een van onze psychologen persoonlijk spreken. Op ieder ander tijdstip kunt u een voicemail inspreken, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Wachtlijst
Helaas kunnen wij u na aanmelding niet onmiddellijk helpen en komt u op een wachtlijst.

De wachtijden zijn momenteel:
Kinderen en jeugdigen  0 – 18 jaar:  minimaal 8 weken
Volwassenen:  minimaal 6 weken

N.B. Als door veel aanmeldingen de wachttijden oplopen, gaan wij bij nieuwe aanmeldingen voorrang geven aan zwaardere en meer urgente problematiek. Dus aan patiënten met een verwijzing voor specialistische GGZ.  Als u zich aanmeldt met een verwijzing voor basis GGZ en de wachttijd is meer dan 6 weken zullen wij u adviseren naar een praktijk voor Basis GGZ te gaan.

Logo Psychologen praktijk Putten

Psychologenpraktijk Putten

Bereikbaarheid

Meer informatie over Psychologenpraktijk Putten?