“Met een goede klachtenregeling kun je meer klachten oplossen vóór ze een geschil worden.”

De volgende regeling geldt voor geschillen in de zorg:

De klachtenwet zorgt voor een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Leren van klachten en incidenten op de werkvloer, en openheid daarover, vormt de basisgedachte achter de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Klachtafhandeling moet meer gericht zijn op bemiddeling: een klachtenfunctionaris wordt daarom voor alle zorgaanbieders verplicht. De wet bestaat uit twee onderdelen: kwaliteit en klachtrecht.

Ook in gezondheidscentrum Da Costa volgen de verschillende zorgverleners deze nieuwe klachtenregeling. Dit is per praktijk uitgewerkt. Hieronder vindt u de belangrijkste afspraken.

Klachtenregeling huisartsenzorg 

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt zodat wij samen uw onvrede of klacht kunnen oplossen.
Om uw klacht kenbaar te maken kunt u een afspraak maken met de interne klachten functionaris of hiervoor het klachtenformulier gebruiken dat bij de balie van de betreffende praktijk beschikbaar is. De afspraak met de interne klachtenfunctionaris kunt u maken via de assistente aan de balie.

Als u er niet samen uit komt

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige (externe) klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 90. Een folder van de SKGE kunt u krijgen aan de balie bij de huisartsenpraktijk.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Klachten over andere zorgverleners in het centrum

Heeft u vragen of klachten over de andere zorgverleners in het gezondheidscentrum dan kunt de informatie hierover vinden op de websites van deze praktijken. Kijk hiervoor bij het overzicht van de praktijken.

Klachten over het gebouw

Heeft u klachten over het gebouw, de toegankelijkheid en andere praktische zaken. Dan kunt u terecht bij het bestuur van de Stichting Eerstelijnszorg DaCosta. U kunt hiervoor een mail sturen aan het secretariaat van de stichting: management@dacostazorg.nl

Betrokkenheid van patiënten

Stichting Da Costa vindt het belangrijk dat de patiënten die gebruik maken van de diensten van het centrum. In de hal van Da Costa hangt een ideeënbus. Hier kunt u uw suggesties aanleveren. Ook kunt een e-mail versturen naar management@dacostazorg.nl