“Met het ouder worden krijgt u mogelijk wat meer te maken met kwalen en ziekten, medicijngebruik, minder goed ter been zijn, ziekenhuisopnamen, mogelijk ook geheugenproblemen of eenzaamheid. Ouderenzorg DaCosta is een programma waarin alle betrokken zorgverleners nauw samenwerken. Op deze manier houdt u overzicht en stemmen wij de zorg goed op elkaar af. Het programma is gericht op ouderen vanaf ongeveer 70 jaar die staan ingeschreven bij de huisartsenpraktijken in gezondheidscentrum Da Costa.”
  • POH-ouderen: de POH-ouderen is een verpleegkundige gespecialiseerd in ouderenzorg. Zij werkt nauw samen met de huisarts en is uw eerste aanspreekpunt. Als het voor u moeilijk is om naar de praktijk te komen kan de POH-ouderen u ook thuis bezoeken. Naast medische zaken weet zij veel over het regelen van hulp, activiteiten, dagopvang of een verpleeghuisopname.
  • Ouderenteams: huisarts, POH-ouderen, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur van Welzijn, apotheker, fysiotherapeut, diëtist en andere betrokken zorgverleners werken samen en hebben regelmatig overleg. Ook kan een Specialist Ouderengeneeskunde of geriater betrokken worden.
  • OZO-verbindzorg: uitwisselen van informatie met u en eventueel uw familie en met elkaar doen we met OZO-verbindzorg, een digitaal communicatiesysteem.
  • Medicatie-overleg: indien u meerdere geneesmiddelen gebruikt houden wij goed in de gaten of deze middelen samen gebruikt mogen worden en of er eventuele bijwerkingen zijn.
  • Nazorg na ontslag: wij hebben een folder ontwikkeld waarmee u zich goed kunt voorbereiden op een ziekenhuisopname en de periode daarna. Denk aan fysiotherapie, thuiszorg en de apotheek. Wij horen graag wanneer u weer thuis bent zodat wij de zorg weer over kunnen nemen van het ziekenhuis.
  • Putten Vitaal: dit bewezen effectieve programma houdt u fit en voorkomt teveel achteruitgang van spiermassa en -kracht. U traint in een groep en krijgt uitleg over eiwitrijke voeding, naast zinvol ook erg gezellig!
  • Valpreventie: dit oefenprogramma leert u hoe u vallen zoveel mogelijk kunt voorkomen en maakt het risico op vallen kleiner.
Deze werkwijze is onderdeel van de regionale werkwijze ouderenzorg Gezond Veluwe.