Gezond Veluwe

Schouderspreekuur

Project Ouderenzorg

Nazorg uit het
ziekenhuis

Medicatie verbeterproject

Project Incontinentie

Project Geïntegreerde Leefstijl

Samenwerking Sociaal Welzijn Putten

Statushouders

Samen werken aan uw gezondheid

Als u een ziekte heeft die nooit meer helemaal overgaat, een psychische aandoening heeft of op hoge leeftijd komt, verandert uw leven. U kunt misschien bepaalde dingen niet meer doen die u voorheen wel kon.

Maar door uw manier van leven te veranderen, kunt u ervoor zorgen dat u minder last heeft van uw situatie. Gezondheidscentrum Da Costa heeft speciale zorgprogramma’s om u daarbij te helpen.

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma is een samenhangend aanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners van gezondheidscentrum Da Costa samen, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid. Met elkaar hebben ze een gemeenschappelijke werk­ wijze afgesproken.

In Gezondheidscentrum Da Costa werken mensen die speciaal zijn opgeleid om u in een zorgprogramma te begeleiden. Samen met u bepalen ze welke zorg aansluit op uw persoonlijke situatie.

Kies voor een zorgprogramma

Als u in aanmerking komt voor een zorgprogramma, legt uw huisarts u een keuze voor:

  • U blijft onder controle van de huisarts en komt alleen terug als u klachten heeft of wanneer de huisarts u terug wil zien.
  • Of u maakt gebruik van een passend zorgprogramma waarin u samen met verschillende zorgverleners zelf aan uw gezondheid werkt. Uiteraard blijft uw huisarts de hoofdbehandelaar.

U krijgt in het zorgprogramma extra begeleiding en een steuntje in de rug bij de behandeling. Ook krijgt u adviezen over hoe u het beste kunt omgaan met uw aandoening en hoe u mogelijke problemen kunt voorkomen of uitstellen. Het zorgprogramma Ouderen helpt u om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.