Waar gaat het om?
Dat gezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen weten wie hun huisarts is. Waar ze naar toe kunnen bellen bij het stellen van vragen over gezondheid of pijnklachten of een afspraak kunnen maken.

Leer je huisarts kennen

Zodra je in Putten woont en weet wie je huisarts is, kun je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. De huisarts is de 1e persoon waar je als gezin mee te maken krijgt als het gaat over je gezondheid en/of het behandelen van pijnklachten. Het kennen van de huisarts is een van de pijlers van vertrouwen in zorg & welzijn heel dicht in jouw omgeving.

Je huisarts is je behandelaar

Ondersteunende zorgverleners in de huisartsenpraktijk zijn:

 • Doktersassistentes; Met de doktersassistente heb je altijd te maken: aan de balie, aan de telefoon voor het maken van een afspraak of voor de uitslag van een onderzoek; voor herhalingsrecepten en bij het spreekuur voor handelingen waar de assistente voor bevoegd is.
 • Praktijkondersteuner; Somatiek De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke aandoening, met name diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner geeft ook voorlichting over het ziektebeeld en begeleidt bij medicatiegebruik, veranderingen in de leefstijl en voert controle onderzoeken uit. De praktijkondersteuner bezoekt de mensen ook in thuissituatie.
 • Praktijkondersteuner GGZ; De praktijkondersteuner ggz signaleert, diagnosticeert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, korte begeleiding en psycho-educatie.

Het zorgprogramma is voor nieuwe inwoners van Putten die een verblijfsvergunning hebben gekregen om zich permanent te vestigen.

Het woord aandacht is van toepassing bij dit programma. Om een gezin snel thuis te laten voelen is het van belang aan een vertrouwensrelatie te werken dat begint bij de huisarts.

 • Neem altijd een tolkvertaler mee bij een bezoek aan de huisarts.
 • Sommige huisartsen maken gebruik van afbeeldingen van het menselijk lichaam zodat je aanwijzingen kunt geven over de pijnklachten.
 • De Nederlandse taal goed spreken is altijd beter. Communicatie is onmisbaar en wij willen geen misverstanden.
 • De huisarts kan je doorverwijzen naar Welzijn Putten.

Wat biedt het programma

Het zorgprogramma omvat o.a.:

 • Voorlichting aan de nieuwe inwoners door professionals, bijvoorbeeld over medicatiegebruik
 • Bezoek aan gezondheidscentrum, uitleg over spreekuren e.d.
 • Gebruik maken van het Spinnenwebmodel Laaggeletterdheid Positieve Gezondheid
 • Als gewenst doorverwijzen naar Welzijn Putten
 • Het netwerk van contactpersonen van de gemeente. Er is regelmatig contact met contactpersonen van de gemeente, buurtbemiddeling en statushouders.

Hoe kun je je aanmelden?

De contactpersoon van de gemeente geeft de naam van je huisarts. Zeker aan te raden is om ook de website van de huisarts te bezoeken en het telefoonnummer van de huisartsenpraktijk te noteren. Ook het nummer van de huisartsenpost en van het ziekenhuis kan van belang zijn.
Spreek je nauwelijks Nederlands, dan altijd iemand meenemen voor de communicatie. Sommige huisartsen stellen dat als regel, anders kunnen ze niet goed behandelen.