“Veel mensen met astma of COPD accepteren meer klachten van benauwdheid en/of hoesten dan nodig is. Met goede medicatie en (leefstijl)begeleiding zie je een toename van energie en kwaliteit van leven.

Zoals een patiënt zei: Ik heb er minimaal twee uur per dag bij en voel me een stuk beter. Ik kan weer veel meer.”

Wat is Astma/COPD?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: ze zijn kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten. Benauwdheid en andere klachten treden op in aanvallen en in periodes. Veel mensen met astma zijn allergisch, bijvoorbeeld voor huisstofmijt, huisdieren of pollen. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk.

COPD is een verzamelnaam voor chronische long­ aandoeningen, zoals longemfyseem en chronische bronchitis. COPD komt vaker voor bij mensen die roken of via hun werk met schadelijke sto en in aanraking komen.

Het zorgprogramma Astma/COPD

 • Biedt training en begeleiding om uw conditie te verbeteren en uw en zelfredzaamheid te vergroten
 • Vergroot uw inzicht in astma/COPD
 • Biedt u een steuntje in de rug bij de therapie
 • Helpt u zelf de regie te houden bij de behandeling
 • Helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen

Resultaten als u dit zorgprogramma volgt:

 • Voelt u zich meetbaar prettiger
 • Bent u zich meer bewust van uw mogelijkheden en hoe daar beter gebruik van te maken
 • Kunt u beter omgaan met beperkingen van uw ziekte
 • Gaat u meetbaar minder snel achteruit en/of heeft u minder last van terugval.
 • Brengt u in contact met ‘lotgenoten’

Samen met uw zorgverleners
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, Praktijkondersteuner, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, apotheker, huisartslaboratorium van ziekenhuis St. Jansdal en diëtist.

De huisarts is de hoofdbehandelaar. De praktijkondersteuner:

 • Begeleidt het zorgprogramma
 • Geeft u adviezen over medicatie, bijvoorbeeld over de juiste manier van inhaleren
 • Geeft u adviezen over leefstijl

Stoppen met roken
U kunt ook het Stop met Rokenplan volgen. De praktijkondersteuner begeleidt u.

Bewegen en fysieke training zijn een aanrader voor COPD­ patiënten. Lees meer over het beweeg­ programma COPD.