“Zelfredzaamheid en welbevinden van ouderen, daarom draait het in het zorg programma Ouderen.”

Voor wie?

Als u op hogere leeftijd komt, verandert uw leven. U kunt vatbaarder zijn voor (chronische) ziekten, misschien moet u medicijnen gebruiken. Wellicht voelt u zich soms ook eenzaam.

Veel ouderen zijn in toenemende mate kwetsbaar. Het zorgprogramma Ouderen is gericht op ouderen vanaf ongeveer 70 jaar die staan ingeschreven bij de huisartsenpraktijken in gezondheidscentrum Da Costa.

Het zorgprogramma Ouderen

Een paar voorbeelden van maatwerk

Wat houdt het zorgprogramma Ouderen in?
Met het zorgprogramma biedt het gezondheidscentrum zowel maatwerk als gestructureerde zorg.

Samen met uw zorgverleners
In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid, samen met uw zorgverleners: huisarts, verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, apotheker, ergotherapeut, thuiszorgmedewerkers en logopedist.

Regionale samenwerking
Het zorgprogramma ouderen wordt in nauw overleg en afstemming met de regionale huisartsen zorggroep Medicamus uitgevoerd.