Het concept Positieve Gezondheid is vandaag de dag vrijwel niet meer weg te denken uit het landschap van welzijn en gezondheid. Wat betekent dit begrip eigenlijk, wat is de achterliggende gedachte en wie is de grondlegger van dit gedachtengoed?

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, zo formuleert Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (iPH), de opvatting over gezondheid. Gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van beperking of ziekte. De wensen en behoeftes van de cliënt/ patiënt op deze 6 dimensies vormen het uitgangspunt voor de doelen die de zorgdriehoek van medewerker, bewoner en naasten samen stelt.

Zes dimensies

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van een bredere kijk op gezondheid en gaat over lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. Met deze bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Positieve Gezondheid gaat uit van het vermogen van mensen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. En bij die aanpassingen worden mensen ondersteund door hulpverleners en zorgprofessionals zoals je die in een gezondheidscentrum kunt vinden: huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes en ook de diëtiste, logopediste, de apotheek of de fysiotherapeut.

Het doel van Positieve Gezondheid is zorg en ondersteuning laten aansluiten bij de mens in plaats van andersom. Niet de aandoening of de beperking staat centraal, maar de mens met al zijn lichamelijke, spirituele en sociale behoeften. Door aan u te vragen wat voor u belangrijk is kunnen we persoonsgerichtere zorg aanbieden. Positieve Gezondheid is een manier om in gesprek te gaan over wat u bezighoudt, wat voor u van belang en wat wij kunnen doen om u hierbij te ondersteunen. Voor de zorgverleners is het van belang te weten hoe u uw gezondheid ervaart. Vindt u het prettig om via de 6 dimensies het gesprek aan te gaan, vraag er dan bij uw huisarts of zorgverlener naar.