Coronabeleid

Binnen Da Costa zijn de meeste disciplines weer opgestart. Sommige wat anders dan u gewend bent. Voor het bloedprikken dient u een afspraak te maken om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in het gebouw zijn. Bezoekers voor logopedie kunnen wachten net voor de behandelkamer van de logopedie. Let ook op dat de apotheek niet te vol komt te staan.
Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
• Geen handen schudden
• Desinfecteer uw handen voor en na de afspraak bij de entree
• Chauffeurs en begeleiders blijven zoveel mogelijk buiten het gebouw
• Hoest en nies in uw elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten, m.n. ook in de wachtkamers
• Bij griep of andere luchtwegklachten komt u niet


Zo houden we corona zoveel mogelijk onder controle

Putten Wandelchallenge 2020

Na succesvolle vorige edities start ook dit jaar weer de Putten Wandel Challenge. De Putten Wandel Challenge is een traject van ongeveer drie maanden waarin de deelnemers met diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of personen die graag fitter willen worden een trainingsprogramma volgen.

De Putten Wandel Challenge is een zelfmanagement programma. Deelnemers stellen als doel om minimaal 10.000 stappen per dag te wandelen. Dit komt overeen met een afstand van zeven kilometer en is overeenkomstig de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Er wordt drie maanden getraind in een wandelgroep met als einddoel een aantal dagen achtereen een wandeltocht te lopen van ongeveer 6-8 km per avond, de zogenaamde Challengeweek.
Vanaf maandag 30 maart wandelen we wekelijks op de maandagavond om 19.00 uur.

Op maandagavond 23 maart 2020 is er een vrijblijvende informatieavond over deze challenge bij praktijk voor fysiotherapie van de Kamp & Lolkema. Garderenseweg 35. Aanvang 19.00uur.

Corine van Beek (diëtiste): 06-45223048 / advies@santevoeding.nl
Reina Schimmel: (praktijkondersteuner): r.schimmel@dacostazorg.nl
Koos de Ruiter (fysiotherapeut): 0341-357750 / koos@vdkamp-lolkema.nl