Binnen Da Costa zijn de meeste disciplines weer opgestart. Sommige wat anders dan u gewend bent. Voor het bloedprikken dient u een afspraak te maken om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in het gebouw zijn. Bezoekers voor logopedie kunnen wachten net voor de behandelkamer van de logopedie. Let ook op dat de apotheek niet te vol komt te staan.
Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:
• Geen handen schudden
• Desinfecteer uw handen voor en na de afspraak bij de entree
• Chauffeurs en begeleiders blijven zoveel mogelijk buiten het gebouw
• Hoest en nies in uw elleboog
• Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten, m.n. ook in de wachtkamers
• Bij griep of andere luchtwegklachten komt u niet


Zo houden we corona zoveel mogelijk onder controle