Gezondheidscentrum Da Costa en het sociaal domein in Putten slaan de handen ineen. Een al langer aanwezige wens van beide organisaties om de samenwerking ook daadwerkelijk zichtbaar te maken, komt nu tot uiting dankzij de aanwezigheid van SWP in Da Costa. Door samenwerking te intensiveren en gezamenlijk meer in te zetten op preventieve hulpverlening hopen wij dat zorgverleners en inwoners van Putten het gemak hiervan gaan ervaren. Per 07.02 is iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur en donderdagochtend tussen 08.00 en 12.00 uur welzijnswerker Aad Blok aanwezig. Lisanne van den Hee (SWP) denkt ook mee met de mogelijkheden. SWP maakt gebruik van k 0.20 begane grond, naast het St. Jansdal. De verwachting is dat door een welzijnsmedewerker bij de huisartsen in de praktijk te plaatsen ondersteuning voor de patiënt laagdrempelig toegankelijk is.
Alles in 1 gebouw, daardoor bereiken we mogelijk meer inwoners. Het betreft een pilot voor een periode van 6 maanden.