Wegwijs in Welzijn

Voor inwonersvan Putten is het soms moeilijk om de weg te vinden als zij vragen hebben over zorg en welzijn.

Hoe werkt het?

Een inwoner van Putten stelt een vraag aan de medewerker van Wegwijs in Welzijn. In een persoonlijk gesprek worden de vraag en mogelijkheden die er in Putten zijn besproken. Daarnaast helpen wij ook met zoeken naar mogelijkheden in het eigen netwerk van de persoon met de vraag. Vanuit Wegwijs in Welzijn gaan wij aan de slag en nemen contact op met de organisatie die het beste bij uw vraag past.
Als het nodig is helpen we ook op weg in het professionele hulpverleningscircuit. 

Contact            

Wegwijs in Welzijn is een dienst van Stichting Welzijn Putten. Contact opnemen Welzijn Putten: 0314-357078. Binnenlopen kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 in Stroud, Brinkstraat 91.
Op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur en donderdagmorgen van 8.00 uur tot 12.00 uur zijn we ook in gezondheidscentrum Da Costa aanwezig. U vindt ons in op de begane grond, kamer 0.20.

www.welzijnputten.nl

Gezondheidscentrum Da Costa en het sociaal domein in Putten slaan de handen ineen.

Gezondheidscentrum Da Costa en het sociaal domein in Putten slaan de handen ineen. Een al langer aanwezige wens van beide organisaties om de samenwerking ook daadwerkelijk zichtbaar te maken, komt nu tot uiting dankzij de aanwezigheid van SWP in Da Costa. Door samenwerking te intensiveren en gezamenlijk meer in te zetten op preventieve hulpverlening hopen wij dat zorgverleners en inwoners van Putten het gemak hiervan gaan ervaren. Per 07.02 is iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur en donderdagochtend tussen 08.00 en 12.00 uur welzijnswerker Aad Blok aanwezig. Lisanne van den Hee (SWP) denkt ook mee met de mogelijkheden. SWP maakt gebruik van k 0.20 begane grond, naast het St. Jansdal. De verwachting is dat door een welzijnsmedewerker bij de huisartsen in de praktijk te plaatsen ondersteuning voor de patiënt laagdrempelig toegankelijk is.
Alles in 1 gebouw, daardoor bereiken we mogelijk meer inwoners. Het betreft een pilot voor een periode van 6 maanden.

Samenwerken Welzijn in Putten

In Putten zijn veel vrijwilligersorganisaties actief die mensen
willen helpen om zelfstandig en gelukkig te leven.

Wegwijs in Welzijn biedt u een helpende hand om bij de juiste organisatie terecht te komen.

  • Op dinsdagmiddag en donderdagmorgen aanwezig in Da Costa naast het loket van het Sint Jansdal
  • Gevestigd in Stroud, van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur
  • Wegwijs in Welzijn is een dienst van Stichting Welzijn
  • Putten.

Welzijn Putten zorgt dat iedereen kan deelnemen aan de
samenleving door ondersteuning te bieden, te adviseren en te
helpen om passende contacten te vinden.
Meer weten: http://www.welzijnputten.nl of bel 0341-357078.

Agenda: 14 tot 21 september Week van de Dementie
5 november Beursvloer Putten in Groevenbeek

Putten Wandel Challenge 2019 van start

Na succesvolle vorige edities start ook dit jaar weer de Putten Wandel Challenge. De Putten Wandel-Challenge is een traject van ongeveer 5 maanden waarin de deelnemers met diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of personen die graag fitter willen worden
een trainingsprogramma volgen.

De Putten Wandel Challenge is een zelfmanagement programma. Deelnemers stellen als doel om minimaal 10.000 stappen per dag te wandelen. Dit komt overeen met een afstand van zeven kilometer en is overeenkomstig de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Er wordt
vijf maanden getraind in een wandelgroep met als einddoel om begin september 2019 zes dagen achtereen een wandeltocht te lopen van ongeveer 6-8 km per avond, de zogenaamde Challengeweek.
Vanaf maandag 1 april wandelen we wekelijks op de maandagavond om 19.00 uur.

De eerste maand is de startplaats bij fysiotherapiepraktijk vd Kamp&Lolkema, Garderenseweg.

Voor opgave en/of meer informatie kunt u contact opnemen met :

Corine van Beek (diëtiste): 06-45223048/ advies@santevoeding.nl
Reina Schimmel: praktijkverpleegkundige huisartsenpraktijk Kraak 0341 350930
Koos de Ruiter (fysiotherapeut): 0341-357750 / koos@vdkamp-lolkema.nl